Aktualności 27 czerwca 2019

7 wspaniałych – nie tylko w filmie

7 wspaniałych – nie tylko w filmie

W maju br. dobiegła końca 3-letnia kadencja Rady Seniorów Gminy Krobia. Mając na uwadze powyższe, jeszcze w kwietniu burmistrz Krobi ogłosił nabór kandydatów na członków tejże Rady na kadencję 2019-2022. Na ogłoszenie odpowiedziało 7 osób, które tym samym otrzymały rekomendację do objęcia funkcji radnego Rady Seniorów Gminy Krobia. Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się 12 czerwca, a jej przewodniczącym wybrany został Alojzy Pawlaczek z Pudliszek. Nowi radni Rady Seniorów Gminy Krobia oficjalnie przedstawieni zostali natomiast podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, która odbyła się 25 czerwca br. Tego dnia otrzymali oni również z rąk Burmistrza Krobi Łukasza Kubiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi Mariusza Dudy oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Anny Krzyżostaniak okolicznościowe listy gratulacyjne, potwierdzające fakt powołania na członka Rady Seniorów Gminy Krobia. Dodajmy, że zanim to nastąpiło, uczestnicy sesji usłyszeli sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w kadencji 2016-2019, a przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi odczytał dodatkowo list, który w imieniu ustępującej Rady Seniorów skierowała na jego ręce jej były przewodniczący Franciszek Ratajczyk. Nowy przewodniczący Rady – Alojzy Pawlaczek, zadeklarował natomiast dalszą współpracę, w tym z władzami gminy, u podstaw której leżeć ma przede wszystkim dobro seniorów z gminy Krobia oraz poprawa warunków ich życia. Przypomnijmy, że Gminna Rada Seniorów w Krobi powstała w 2016 r. z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi. W lutym 2016 r. uchwalono Statut Gminnej Rady Seniorów, a następnie podjęto działania zmierzające do jej powołania. Zgodnie ze Statutem głównym celem Rady jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska osób starszych w gminie oraz wzmacnianie udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Gminy. Do zadań Rady należy natomiast w szczególności: monitorowanie potrzeb i działań na rzecz osób starszych w gminie, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz gminy w sprawach dotyczących seniorów, współpraca z organami gminy i organizacjami przy opiniowaniu i rozwiązywaniu istotnych problemów, dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych, zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego, które dotyczą osób starszych, a także upowszechnianie w społeczności lokalnej dobrych praktyk dotyczących działań na rzecz seniorów i podejmowanie innych działań wynikających z ich bieżących potrzeb. Radnymi Rady Seniorów Gminy Krobia II kadencji (2019-2022) zostali: Irena Grzybowska, Alojzy Pawlaczek, Barbara Przybył, Domicela Skrzypalik, Andrzej Sprutta, Ryszard Twardowski oraz Ewa Zielona, którzy są reprezentantami wszystkich organizacji senioralnych działających na terenie gminy Krobia.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-06-27 19:17:24