BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2020 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski                  o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania.

Wniosek  powinien być podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców z podaniem danych adresowych i kontaktowych. Formularz wniosku można pobrać u Sołtysów, na stronie internetowej www.krobia.pl, jak również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – codziennie w godzinach otwarcia Urzędu. Termin składania wniosków upływa 20 września 2019 r.

Miejsce i forma złożenia wniosku – Sołtys, Urząd Miejski w Krobi lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl

Przypominamy, że również do 30 września 2019 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę ok. 480 000,00 zł.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-23 09:27:17