Komunikaty 22 stycznia 2019

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Więcej informacji w BIP.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-01-22 08:42:50