Aktualności 18 października 2021

By było bezpieczniej

By było bezpieczniej

Od kilku lat na terenie całego kraju realizowane są przez Policję tzw. plany priorytetowe będące elementem budowania pozytywnych relacji pomiędzy organem państwowym jakim jest Policja, a obywatelem. Pomagają one jednocześnie w diagnozowaniu i określaniu stanu bezpieczeństwa w rejonie służbowym dzielnicowych, planowaniu przez nich działań oraz przyczyniają się do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi. Plany priorytetowe realizowane są przez dzielnicowych również na terenie gminy Krobia, w tym w rejonie placu zabaw i kompleksu Orlik przy ul. Targowej w Krobi, który to teren objął szczególnym nadzorem st. asp. Piotr Skwara. Przesłanką ku temu jest m.in. spożywanie alkoholu przez osoby przebywające na ww. terenie, co bez wątpienia negatywnie wpływa na odbiór społeczny. Wobec powyższego dzielnicowy zwraca się z prośbą o informowanie o wszelkich nieprawidłowościach oraz naruszaniu prawa, do których dochodzi w obrębie terenu rekreacyjnego przy ul. Targowej w Krobi. Informacje przekazywać można telefonicznie, pod numerem 786 936 244 lub 65 57 58 340.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz