Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oświata 20 stycznia 2020

By lekcje w szkole były pełne niespodzianek...

By lekcje w szkole były pełne niespodzianek...

W stycznia br. w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi odbyła się pierwsza część szkoleń zatytułowanych „Stosowanie metody doświadczania i eksperymentowania w nauczaniu z tematyki energii odnawialnej”, realizowanych w ramach projektu pn.: „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi. W szkoleniach, obejmujących 16 godzin warsztatowych, uczestniczy 30 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia. Tematyka styczniowych spotkań dotyczyła m.in.: stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w przypadku zajęć dotyczących energii odnawialnej i recyclingu, a także wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu. Trenerzy wspólnie z uczestnikami przeprowadzali również przykładowe, autorskie doświadczenia z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, w tym surowców wtórnych, które mogą być wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych. Warto podkreślić, że zaplanowane w ramach realizowanego projektu szkolenia łączą w sobie wykłady i zajęcia praktyczne, prowadzone w oparciu o doświadczenia i eksperymenty. Mają one na celu m. in. poznanie metod aktywizacji uczniów, budowanie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarności, a także przekazanie wiedzy i umiejętności wykorzystywania innowacyjnych narzędzi w edukacji. Przede wszystkim mają one jednak zachęcić kadrę pedagogiczną do wykorzystywania pomocy dydaktycznych i wyposażenia, znajdujących się w budynkach Małego Kopernika w Krobi.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja , Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Galeria_Facebook