Środowisko 02 sierpnia 2022

Dofinansowanie projektu w ramach programu „Deszczówka”

Dofinansowanie projektu w ramach programu „Deszczówka”

27 lipca w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, podczas którego przedstawiciele Gminy Krobia podpisali umowę o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego projektu w ramach programu „Deszczówka”. Przypomnijmy, że wsparcie w kwocie 100 tys. zł przeznaczone zostanie na budowę dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, łączącej zbiorniki z istniejącymi rynnami w budynku Szkoły Podstawowej w Krobi. Ponadto podczas spotkania sołtys i przedstawiciele sołectwa Bukownica otrzymali symboliczny czek w związku z pozyskanym przez Gminę Krobia dofinansowaniem w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś". Środki w wysokości 18.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bukownicy poprzez wykonanie zadaszenia nad jej tarasem. W ramach przedsięwzięcia, jako wkład własny, mieszkańcy sołectwa planują również organizację szeregu spotkań edukacyjno – kulturalno – integracyjnych, w których swój udział zadeklarowały wszystkie organizacje społeczne działające w Bukownicy. Spotkania te będą miały charakter integracyjny i nawiązywać będą m.in. do natury, przyrody oraz bezpieczeństwa.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz