Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Rolnictwo 18 października 2021

Dyskutowali o ASF

Dyskutowali o ASF

12 października br. w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym KROB-KULT w Krobi, na zaproszenie Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasza Kubiaka – Burmistrza Krobi, odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji związanej z afrykańskim pomorem wsi na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności na terenach powiatu leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, w tym producenci trzody chlewnej z gminy Krobia oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele: Kół Łowieckich, Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowi Lekarze Weterynarii oraz starostowie, wójtowie i burmistrzowie z powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego. Podczas spotkania przedstawiono aktualne dane dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz poddano analizie bieżącą sytuację w województwie wielkopolskim, gdzie obecnie wyznaczono wszystkie rodzaje stref, tj. od strefy białej (wolnej), przez niebieską, różową, aż do czerwonej. Omówiono też procedurę zdjęcia stref oraz przeanalizowano w jaki sposób wyglądałaby ona w przypadku powiatów leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problemy wynikające z zastosowanych przepisów prawa oraz związanych z nimi ograniczeniami występującymi w poszczególnych strefach. Nie pominięto też tematu związanego z odstrzałem dzików. Wszyscy uczestnicy spotkania brali czynny udział w merytorycznej dyskusji, która była okazją do wymiany ważnych argumentów, spostrzeżeń oraz omówienia problemów i wątpliwości związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Podczas spotkania ustalono również, iż zostanie powołany specjalny zespół roboczy składający się z przedstawicieli poszczególnych środowisk społecznych i zawodowych, który będzie przedstawiał problem występowania na naszym terenie wirusa ASF przedstawicielom administracji rządowej i unijnej.