Aktualności 18 marca 2021

Ewidencja grobów weteranów

Ewidencja grobów weteranów

Z początkiem 2020 roku weszła w życie ustawa, na mocy której do Instytutu Pamięci Narodowej zgłaszać można miejsca pochówku weteranów, w celu ujęcia ich w "Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski". Aby mogiła znalazła się na tejże liście, wypełnić należy wniosek dostępny pod poniższym adresem:
https://ipn.gov.pl/.../64093,Wnioski-o-wpis-do-ewidencji...
Do wniosku załączyć należy m.in. zdjęcia stanu faktycznego grobu, plan cmentarza oraz dokumenty (kopie), literaturę etc., potwierdzające status weterana osoby pochowanej w zgłaszanym grobie (o ile wnioskodawca takimi dysponuje). Warto dodać, że
jeżeli Instytut Pamięci Narodowej wyda pozytywną decyzję o wpisie do ewidencji, ubiegać można się również o dotację lub świadczenie na rzecz opieki nad grobem weterana
Więcej informacji na ten temat na stronie:
https://ipn.gov.pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o
(znajduje się na niej również ewidencja już wpisanych grobów)

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz