Projekty unijne 02 listopada 2018

Gmina Krobia ogłasza dodatkowy nabór wniosków do projektu.

Gmina Krobia ogłasza dodatkowy nabór wniosków do projektu.

Gmina Krobia zaprasza swoich mieszkańców do złożenia wniosku o przystąpienie do projektu pn „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia”, Numer projektu: POIG.08.03.00-30-150/10-00,Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-30-150/10-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rezygnacją beneficjentów w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór dla osób chętnych do otrzymania zestawu komputerowego i łącza internetowego .Do projektu mogą się zgłaszać gospodarstwa domowe z terenu Gminy Krobia spełniające te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16 – niepełnosprawność bez określonego stopnia) oraz rodziny zastępcze.

O przydzielenie w ramach projektu bezpłatnego zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą się starać mieszkańcy o niskich dochodach i niepełnosprawni. Dzięki temu projektowi, na który gmina Krobia pozyskała unijną dotację, 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krobia otrzymało bezpłatne zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu. Obecnie rusza następna edycja naboru uzupełniającego albowiem beneficjenci zrezygnowali z udziału w projekcie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i przeniesienie się do innej miejscowości poza teren Gminy Krobia. Dlatego też aby uzupełnić listę 100 beneficjentów należy ogłosić dodatkowy nabór. Termin składania wniosków w naborze dodatkowym trwa od 2 listopada 2018r.  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim . Można je także pobrać ze strony www.krobia.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.krobia.pl