Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 02 listopada 2018

Gmina Krobia ogłasza dodatkowy nabór wniosków do projektu.

Gmina Krobia ogłasza dodatkowy nabór wniosków do projektu.

Gmina Krobia zaprasza swoich mieszkańców do złożenia wniosku o przystąpienie do projektu pn „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia”, Numer projektu: POIG.08.03.00-30-150/10-00,Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-30-150/10-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej:8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z rezygnacją beneficjentów w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór dla osób chętnych do otrzymania zestawu komputerowego i łącza internetowego .Do projektu mogą się zgłaszać gospodarstwa domowe z terenu Gminy Krobia spełniające te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16 – niepełnosprawność bez określonego stopnia) oraz rodziny zastępcze.

O przydzielenie w ramach projektu bezpłatnego zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą się starać mieszkańcy o niskich dochodach i niepełnosprawni. Dzięki temu projektowi, na który gmina Krobia pozyskała unijną dotację, 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krobia otrzymało bezpłatne zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu. Obecnie rusza następna edycja naboru uzupełniającego albowiem beneficjenci zrezygnowali z udziału w projekcie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i przeniesienie się do innej miejscowości poza teren Gminy Krobia. Dlatego też aby uzupełnić listę 100 beneficjentów należy ogłosić dodatkowy nabór. Termin składania wniosków w naborze dodatkowym trwa od 2 listopada 2018r.  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim . Można je także pobrać ze strony www.krobia.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.krobia.pl