Komunikaty 04 marca 2022

Grant PPGR – Gmina Krobia na liście wniosków wybranych do dofinansowania

Grant PPGR – Gmina Krobia na liście wniosków wybranych  do dofinansowania

Gmina Krobia znalazła się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Po zakończeniu procesu podpisywania umowy, Gmina Krobia przygotuje i ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny i laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet, zostały przez Grantodawcę, którym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

W związku z tą zmianą Mieszkańcy, którzy złożyli kompletne dokumenty proszeni są  o dostarczenie podpisanego oświadczenia załączonego do informacji (poniżej) w celu potwierdzenia chęci dalszego uczestnictwa w projekcie do dnia 18.03.2022 do Urzędu Miejskiego w Krobi, Plac Kościuszki 3 lub przesłanie mailem na adres projektyrpe@krobia.pl.  

Celem ogłoszonego jesienią programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a pozostałymi gminami. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającego pracę zdalną. Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz