Aktualności z NGO 03 stycznia 2020

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

Zarządzeniem Nr 155/2019 oraz Zarządzeniem Nr 156/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 stycznia 2020 roku Burmistrz Krobi podaje do wiadomości częściowe wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 135/2019 oraz Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Więcej na BIP

Zarządzenie Nr 155/2019
Zarządzenie Nr 156/2019
Zarządzenie Nr 3/2020