Komunikaty 25 czerwca 2018

Informacja o pracach geodezyjnych i kartograficznych

Informacja o pracach geodezyjnych i kartograficznych

Informujemy, że do 14 grudnia 2018 r. na terenie sołectw Grabianowo, Kuczyna i Rogowo prowadzone będą prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które wykonywane będą przez firmę Usługi Geodezyjno Kartograficzne  i Konsultingowe „PRYZMAT” S.C. Jerzy Florczak, Robert Florczak ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno na zalecenie Starosty Gostyńskiego. Pracownicy firmy będą uzyskiwać od właścicieli i administratorów nieruchomości dane niezbędne do założenia ewidencji budynków i lokali. Zgodnie z art. 13 Prawa geodezyjnego i kartograficznego osoby wykonujące ww. prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.