Komunikaty 31 maja 2022

Interesuje Cię samorząd i praca w administracji? Zapraszamy na staż!

Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkie osoby, które chciałyby poznać arkana pracy urzędniczej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w krobskim magistracie. Warto podkreślić, że jest on szansą nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie administracji samorządowej, ale również zdobycia bądź poszerzenia kompetencji, które mogą się okazać kluczowe w przypadku poszukiwania pracy w przyszłości. Staż odbyć mogą osoby bezrobotne, w ramach limitu i kryteriów ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż i życiorys, przesyłać można na adres Gminy Krobia lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi do 8 czerwca br. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Oświadczenie to winno być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz