Inwestycje 26 listopada 2021

Inwestycje drogowe przy współpracy dwóch samorządów.

Inwestycje drogowe przy współpracy dwóch samorządów.

Dzięki dobrej współpracy Powiatu Gostyńskiego oraz krobskiego samorządu zrealizowano kolejną inwestycję drogową na terenie gminy Krobia. Tym razem przebudowano odcinek drogi powiatowej w Wymysłowie. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 300 mb, odwodnienie drogi, zamontowano wpusty uliczne oraz umocniono pobocze destruktem asfaltowym. Wartość robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowe ”DROGBUD”- Gostyń Sp. z o. o wyniosła 192 183,45 zł. Dokonany odbiór zadania nie kończy jednak tegorocznej współpracy samorządów. Obecnie realizowana jest bowiem, przez tego samego wykonawcę, przebudowa drogi powiatowej w Rogowie. W jej zakres wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 1,1 km i szerokości 5,5 m, a także umocnienie pobocza destruktem asfaltowym, odwodnienie jezdni oraz wykonanie zjazdów na posesje i chodnika. Należy również zaznaczyć, że już dzisiaj samorządy powiatowy i gminny przygotowują się do wspólnej realizacji zadań w kolejnych latach. Pierwszym etapem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi w Sułkowicach (w kierunku Ludwinowa) oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Adama Mickiewicza w Krobi (na odcinku od obwodnicy do Chumiętek). Przypomnijmy, że w przypadku współpracy z powiatem gostyńskim koszty działań inwestycyjnych, obejmujących infrastrukturę drogową, ponoszone co do zasady przez Gminę Krobia w 50%.

Galeria_facebook 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz