Komunikaty 23 marca 2022

KOMUNIKAT od Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

KOMUNIKAT od Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

W odpowiedzi na liczne pytania w sprawie możliwości zwolnienia z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uchodźców z Ukrainy, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że brak podstaw prawnych do zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań i budynków uchodźców z Ukrainy i finansować koszty ich pobytu, z obowiązku ponoszenia kosztów (opłaty) odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych w czasie pobytu uchodźców. Zarząd KZGRL informuje jednocześnie, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583), właściciel nieruchomości, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju w związku z toczącą się w Ukrainie wojną, może ubiegać się o przyznanie z tego tytułu świadczenia pieniężnego.
Wnioski o świadczenia pieniężne należy składać w gminie, w której zlokalizowana jest nieruchomość zamieszkiwana przez uchodźców.
Eugeniusz Karpiński
Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu LeszczyńskiegoOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-03-23 10:22:12
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz