Inwestycje 18 maja 2021

Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

Kolejna świetlica zmienia swoje oblicze.

W pierwszej połowie maja zakończono prace związane z remontem elewacji ściany zachodniej świetlicy w Rogowie. Zakres prac obejmował m.in. ocieplenie ścian budynku, położenie na nich tynku, a także wykonanie cokołu i warstwy odsączającej z kamienia płukanego. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 332,00 zł i został w całości pokryty ze środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego Rogowa. Realizacją prac zajęła się na zlecenie gminnego samorządu firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy z Krobi. Dzięki zrealizowanej inwestycji nie tylko poprawiła się estetyka świetlicy, ale przede wszystkim zwiększył poziom termoizolacji budynku, co z pewnością będzie miało wpływ na obniżenie kosztów jego utrzymania w sezonie grzewczym.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz