Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 22 lipca 2021

Kolejne stawy nabierają blasku

Kolejne stawy nabierają blasku

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych - biologiczna redegradacja ekosystemów wodnych w Krobi, Wymysłowie oraz Sułkowicach”.
W ramach zadania firma ACS Poland Sp. z o.o. z Warszawy wykonała prace redegradacyjne polegające na głownie na aplikacji preparatów biologicznych na całość zbiorników, natlenianiu powierzchniowym zbiorników oraz nadzorze ichtiologicznym. Dodatkowo na fosie w Krobi wykonano 4 strefy ekotonowe, porośnięte roślinami wodnymi. Całkowita wartość prac zrealizowanych w obrębie 3 zbiorników wodnych wyniosła 133 380, zł. Poza pracami redegracyjnymi metodą biologiczną, Spółdzielnia Soccjalna Ecoss wykonała ogrodzenie stawu w Wymysłowie za kwotę 7 503,00 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 101,00 zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przypomnijmy, że w latach 2018-1019, również dzięki wsparciu środków zewnętrznych, oczyszczono za pomocą metody mechanicznej stawy w Potarzycy, Starej Krobi i Sułkowicach, natomiast przy wykorzystaniu środków biologicznych odnowiono zbiorniki wodne w Grabianowie, Domachowie i Wymysłowie.

Galeria_facebook