Aktualności 24 marca 2021

"Los dwóch narodów tu się zespolił, Polski i Węgier. Cóż trzeba więcej?

12 marca 2007 r., upamiętniając długie dobrosąsiedzkie stosunki, parlament Węgier jednogłośnie uznał 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Cztery dni później podobną uchwałę przyjął przez aklamację Sejm RP. Jak możemy w niej przeczytań:„Od ponad 1000 lat Polacy i Węgrzy żyją w tej samej części Europy tworząc trwałe więzy łączące oba narody na wielu płaszczyznach: politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej. Wielokrotnie wspólnie odpieraliśmy zagrożenia płynące i ze wschodu i z zachodu”.
W Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej pragniemy przekazać serdeczne pozdrowienia naszym przyjaciołom z partnerskiej gminy Révfülöp na Węgrzech, dziękując za dotychczasową współpracę i wymianę doświadczeń. Wierzymy, że pandemia z którą wszyscy się zmagamy, niebawem pozostanie jedynie wspomnieniem, a mieszkańcy Krobi i Révfülöp kontynuować będą wspólne przedsięwzięcia już nie w formule online, ale w drodze bezpośrednich relacji.
W tym miejscu warto też przypomnieć, że umowa partnerska pomiędzy gminami Krobia i Révfülöp podpisana została 10 września podczas VII Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. Sygnatariuszami dokumentu byli ówczesny Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz Burmistrz Révfülöp Géza Kondor, który funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. Ustanowione partnerstwo wzbogacać ma współpracę między samorządami w zakresie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także umożliwić wymianę mieszkańców w obszarze kultury, sportu, turystyki i edukacji. Ma ono również wzmacniać przyjaźń polsko-węgierską oraz przysłużyć się do wspólnego korzystania z instrumentów współpracy, wynikających z przynależności obydwu krajów do Unii Europejskiej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz