Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Środowisko 01 października 2021

Można składać wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Można składać wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Krobi składać można wnioski o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Gminy Krobia lub odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi. Do złożenia wniosku uprawniona jest każda osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Krobia. W ramach zadania finansowaniem nie będą objęte koszty związane z demontażem pokrycia dachowego, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także koszty związane z zabezpieczaniem dachu po demontażu płyt azbestowych. Wydatki te ponoszą we własnym zakresie wnioskodawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krobi lub pod numerami telefonów: 65 57 12 804 oraz 65 57 12 805. Wnioski przyjmowane będą do odwołania.


Uwaga! Realizacja ww. zadania rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Krobia, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na mocy której samorząd gminny otrzyma środki finansowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pliki do pobrania: