Komunikaty 13 kwietnia 2022

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Celem działalności Gminnej Rady Seniorów jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Rada powoływana jest na okres 3 letniej kadencji, w skład której wchodzi od 5 do 11 członków. Wszystkie osoby wchodzące w skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi powinny mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 11 kwietnia 2022r. do 4 maja 2022r. do godz. 15:00. Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi w wyżej wymienionym terminie odpowiedniego  formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Krobia oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Formularze zgłoszeniowe należy wysłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia lub złożyć osobiście   w tutejszym Ośrodku. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Więcej na stronie mgops.krobia.plOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-04-13 11:20:12
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz