Oświata 20 lipca 2022

"Nowi" dyrektorzy wybrani

27 i 28 czerwca br. odbyły się rozmowy w ramach konkursów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Krobi i Starej Krobi, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia. W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego jego komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury Michała Ratajczyka - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi oraz Bogdana Paluszkiewicza na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi. Wybór komisji zaakceptował również burmistrz Krobi, który powierzył nowo wybranym dyrektorom kierowanie placówkami przez najbliższe 5 lat - od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. Przypomnijmy, że dla Michała Ratajczyka i Bogdana Paluszkiewicza, którzy byli jedynymi kandydatami w konkursie, pełnienie funkcji dyrektora szkoły nie jest nowym doświadczeniem. Pierwszy z nich sprawował ją od 2017 roku, zaś drugi kierował placówką w Starej Krobi od 2012 roku. Obydwu panom gratulujemy, życząc jednocześnie dobrego zdrowia oraz tego, by zarządzane przez nich szkoły były placówkami, w których uczniowie zdobywać będą wiedzę i umiejętności nie tylko efektywnie, ale również z radością.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz