Oświata 25 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Do Żłobka Gminnego w Krobi zostanie przyjętych 25 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3. roku życia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych:
od 01.07.2020 r. do 08.07.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta – w siedzibie Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

Ubiegając się o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Krobi należy wypełnić i złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne (poniżej do pobrania):

1. Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny wraz załącznikami które dotyczą kandydata:

a. Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

b. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

c. Oświadczenie o statusie uczestnika

2. Załącznik nr 2 – deklaracja udziału w projekcie

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. danych osobowych

4. Załącznik nr 4 – wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 Dokumenty dotyczące przeprowadzenia pierwszej rekrutacji w Krobi:

1. Zarządzenie

a. Załącznik nr 1 – ogłoszenie o rekrutacji

· Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

b. Załącznik nr 2 – harmonogram rekrutacji

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Radosny Maluch-pierwszy żłobek w Krobi”- dokumenty rekrutacyjne. Miejscem złożenia dokumentacji jest Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi – ul. Rynek 1  

Pliki do pobrania:

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz