Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 14 kwietnia 2021

Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi informujemy, że z dniem 14 kwietnia 2021 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1. Na chwilę obecną ograniczenia te nie dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego oraz biur ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej, mieszczących się przy Placu Kościuszki 3.
Powyższa decyzja podjęta zostaje w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Krobia i powiatu gostyńskiego, a tym samym w trosce o zdrowie ich mieszkańców i gości.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi nadal będą jednak do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. Można kontaktować się z nimi: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od godz. 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi wraz z numerami telefonów i adresami mailowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia http://krobia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1051
Jeżeli załatwienie sprawy w Urzędzie wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W takich przypadkach ważne jest, by pojawiła się wyłącznie osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta, m.in. poprzez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz ePUAP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Informacja o tym, jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego w Krobi znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce „Jak załatwić sprawę”.
Wszelką korespondencję pozostawić można również w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach do budynków UM w Krobi.
Wszystkie zobowiązania finansowe prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr główny rachunku Gminy Krobia:
89 1020 4027 0000 1302 0806 2582.
Wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 82 1020 4027 0000 1802 0806 2657.