Aktualności 05 kwietnia 2022

Pakiet Seniora

Pakiet Seniora

Z myślą o seniorach i ich potrzebach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował "Pakiet Seniora" będący wsparciem merytorycznym w aktywną działalność seniorów na terenie województwa wielkopolskiego. Pakiet Seniora to wyjątkowa oferta ogólnodostępnych i skrojonych pod potrzeby szkoleń informacji oraz materiałów szkoleniowych dla osób wchodzących w wiek dojrzały, które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną, a także szkoleń które mają służyć profesjonalizacji oraz szeroko pojętej integracji środowiska senioralnego w Wielkopolsce.
Więcej na ten temat
https://rops.poznan.pl/pakiet-seniora/

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz