Aktualności 14 marca 2023

Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

10 marca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi podpisane zostało porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowawczej, której zasadniczym celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Krobia. Interesariuszami dokumentu są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie, Gmina Krobia oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi. Partnerami projektu realizowanego w ramach Leszczyńskiej Agencji Bezpieczeństwa są z kolei Szkoła Podstawowa w Krobi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu. Jak podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie Jarosław Sobczak "celem projektu jest promowanie zachowań w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, a także zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej". Satysfakcji z podpisania porozumienia nie ukrywał również Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, który podkreślił, że jednym z priorytetów krobskiego samorządu jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańcom. Służą temu nie tylko inwestycje czynione w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, w tym budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy, ale również szereg przedsięwzięć edukacyjnych. Założenia Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa realizowane będą m.in. poprzez organizację zajęć, spotkań i warsztatów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krobi, w ramach których strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi uczyć będą najmłodszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Drugim komponentem projektu będzie przekazywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ruchu drogowego, w czym nauczycieli przygotowujących uczniów do zdobycia karty rowerowej wspomagać będą m.in. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Warto dodać, że realizacja przedsięwzięcia możliwa będzie nie tylko dzięki wiedzy i umiejętności strażaków, nauczycieli czy policjantów, ale również dzięki sprzętowi i materiałom edukacyjnym przekazanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. To właśnie ten ostatni podarował Szkole Podstawowej w Krobi treningowy automatyczny defibrylator, fantom do nauki pierwszej pomocy, zestaw mini znaków drogowych i plansz edukacyjnych, natomiast krobskiej jednostce OSP torbę ratownictwa medycznego. Warto dodać, że przekazany sprzęt wykorzystywany będzie nie tylko podczas zajęć w szkole, ale również podczas festynów, pikników czy spotkań, w których kilkadziesiąt razy w roku uczestniczą krobscy strażacy. Wielce prawdopodobne jest również to, że w nowym roku szkolnym zajęcia w ramach Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa realizowane będą także w kolejnych placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz