Aktualności z NGO 12 kwietnia 2019

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Zakończyła się procedura rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Konkursy ogłoszone zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dotyczyły16 rodzajów zadań z zakresu: kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Łącznie złożonych zostało 21 ofert, z których 16 realizowanych będzie przy wsparciu finansowym Gminy Krobia. Suma środków przeznaczonych na ten cel z gminnego budżetu wyniosła 329.500,00 zł, zaś sumaryczna wartość wszystkich zadań przekracza 700 tys. zł. Warto dodać, że oferty organizacji, które uzyskały dotację, otrzymały wcześniej pozytywną ocenę powołanej przez burmistrza Krobi komisji konkursowej.

Lista organizacji, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych

I. Kultura fizyczna:

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia - „Krobianka 2019 – Senior IV liga” - kwota dotacji 60.200,00 zł

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki - „Zjednoczeni 2019 - Senior” – kwota dotacji 41.600,00 zł

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo - „Piłka nożna naszą pasją - Senior” – kwota dotacji 23.200,00 zł

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA4 resPect w Kołaczkowicach -„Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Krobia – dyscyplina wiodąca – piłka nożna” – kwota dotacji 15.000,00 zł

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”

1. Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia - „Krobianka 2019 - młodzież” – kwota dotacji 30.383,00 zł,
2. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki - „Zjednoczeni 2019 – Młodzież” – kwota dotacji 38.731,00 zł
3. Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA4 resPect w Kołaczkowicach - „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Krobia – dyscyplina wiodąca – piłka nożna” – kwota dotacji 41.386,00 zł

Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych

Stowarzyszenie „Na Szlaku” z Krobi - „Rajdy rowerowe” – kwota dotacji 5.000,00 zł

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego

Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia - „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański w Starej Krobi” – kwota dotacji 10.000,00 zł

Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych

Stowarzyszenie „Sportatut” z Krobi - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krobia poprzez uprawianie sportów siłowych, w szczególności trójboju siłowego” – kwota dotacji 5.000,00 zł

II. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia

Stowarzyszenie Dziecko z Gostynia - „Aktywizacja społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego” – kwota dotacji 6.000,00 zł

Dostarczanie żywności dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Banku Żywności

Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” z Krobi - „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” – kwota dotacji 20.000,00 złOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-12 10:13:48