Aktualności z NGO 13 stycznia 2020

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej, ogłoszonego Zarządzeniami Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania: