Oferta pracy

16 czerwca 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Krobi – Główny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020.

19 lutego 2020 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze- pomocy administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 5 marca 2020 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko pomocnicze : pomoc administracyjna”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

19 lutego 2020 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. projektów i edukacji w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 5 marca 2020 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. projektów i edukacji ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

15 stycznia 2020 Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Pomocy Opiekuna/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi -1 etat. Oferty prosimy składać do 27 stycznia 2020 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Pomoc Opiekuna/ki Żłobka Gminnego w Krobi”.

03 stycznia 2020 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 20 stycznia 2020 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „ stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

02 stycznia 2020 Zapraszamy do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Krobi

Zapraszamy do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim w Krobi

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca osoby, które chciałyby poznać pracę urzędnika i zasady funkcjonowania samorządu, a jednocześnie zaangażować się w realizację zadań gminy, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Urzędzie Miejskim w Krobi.

17 grudnia 2019 Informacja w sprawie i rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu

Informacja w sprawie i rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółdzielnia Socjalna ECOSS informuje, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni zostało zakończone wynikiem negatywnym. Komisja rekrutacyjna spośród złożonych ofert nie wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

12 grudnia 2019 Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu: „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”

02 grudnia 2019 Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Opiekuna/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi -5 etatów. Oferty prosimy składać do 15 grudnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą