Oferta pracy

30 kwietnia 2019   Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - ds. realizacji projektów

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - ds. realizacji projektów

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

09 kwietnia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi . Oferujemy pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi”, w terminie do dnia 10 maja 2019r.Więcej szczegółów w załączniku

28 lutego 2019 Zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków na aktywne formy wsparcia.

Zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w PUP w Gostyniu do składania wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)". Osoba chcąca wziąć udział w projekcie nie może się kształcić w trybie stacjonarnym oraz szkolić. PUP w Gostyniu od dnia 15.02.2019 r. (do odwołania) przyjmuje wnioski w ramach aktywnych form wsparcia finansowanych ze środków UE

22 stycznia 2019 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Projektów i Edukacji w Referacie Projektów i Edukacji Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 4 lutego 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Referatu projektów i edukacji ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

10 stycznia 2019 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje absolwent-a/kę lub student-a/kę IV lub V roku uczelni wyższej o kierunkowym wykształceniu związanym z energetyką w celu nawiązania współpracy w obszarze efektywności energetycznej, zarządzania energią w lokalnym środowisku, odnawialnych źródeł energii.

18 grudnia 2018 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze pomocy administracyjnej w Referacie Inwestycji i Remontów w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi.

01 czerwca 2018 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 10 czerwca 2018 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. planowania, centralizacji rozliczeń i kontroli”.

02 lutego 2018 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi.

26 stycznia 2018 Czekamy na stażystów

Czekamy na stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu opublikował na swojej stronie internetowej informację o uruchomieniu z dniem 1 lutego br naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej . Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy.

21 grudnia 2017 Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. obsługi klienta

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. obsługi klienta

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.