Oferta pracy 29 lipca 2022

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w semestrze ŚWIATŁO  i/lub GEOGRAFIA I GEOLOGIA  w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku. Oferujemy pracę na  umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu:  „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki,  Edukacji i Innowacji w Krobi”

Oferty można składać mailem na adres malykopernik@krobia.pl ,  w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „oferta animator Małego Kopernika – sem. ŚWIATŁO  i/lub GEOGRAFIA i GEOLOGIA”.

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz