Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oferta pracy 09 sierpnia 2021

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

 Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu: „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”
Oferty prosimy składać do 19 sierpnia 2021 roku mailem (malykopernik@krobia.pl), osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „oferta animator Małego Kopernika – semestr WODA” W przypadku ofert składanych pocztą o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej