Inwestycje 14 grudnia 2021

Prace ruszyły. Będzie nowy ciąg komunikacyjny

Prace ruszyły. Będzie nowy ciąg komunikacyjny

Z początkiem grudnia rozpoczęła się jedna z ważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych inwestycji drogowych na terenie gminy Krobia w ostatnich latach - budowa ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej w Krobi. Zakres zadania, które zgodnie z podpisana umową powinno zakończyć się w lipcu 2022 r, obejmuje budowę ulicy Polnej – na odcinku 336 mb oraz łącznika od ulicy Polnej do ulicy Kobylińskiej o długości 603 mb. Nowe drogi pokryte zostaną nawierzchnią z mieszanki mineralno–asfaltowej, a prócz jezdni wyznaczone zostaną w ich obrębie również ciągi pieszo-rowerowe. Na odcinku od ul. Kobylińskiej do Polnej wybudowany zostanie również chodnik, zaś na ul. Targowej ciąg jezdno-pieszy. W ramach zadania wykonana zostanie ponadto kanalizacja deszczowa oraz zamontowane będzie energooszczędne oświetlenie uliczne. Wykonawcą wycenionych na blisko 5,5 mln zł. prac jest lokalna firma PHU Patryk Borowczyk z Krobi. Przypomnijmy, iż na realizację inwestycji Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 827 670,00 zł. Ponadto zadanie sfinansowane zostanie ze środków przekazanych przez Powiat Gostyński, środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponieważ jak niemal każda inwestycja również i ta wiąże się z określonymi utrudnieniami, przepraszamy za wszelkie niedogodności i ograniczenia wynikające z robót drogowych, a jednocześnie apelujemy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie w/w ulic, w szczególności w obszarze dojazdu do szkoły podstawowej oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT.

Galeria_Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz