Pracownicy urzędu

BIP  Julita Glinkowska Stanowisko ds. Płac
BIP  Sebastian Czwojda Burmistrz Krobi
BIP  Ireneusz Dechnik Pełnomocnik Burmistrza ds.Ochrony Informacji Niejawnych
BIP  Agnieszka Fórmanowska Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
BIP  Maria Grzegorzewska Stanowisko ds. Wymiaru Podatku od Nieruchomości
BIP  Aniela Hajduk Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich
BIP  Danuta Jankowiak Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
BIP  Marcin Krzyżostaniak Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
BIP  Beata Kulczak Stanowisko ds. Oświaty
BIP  Ireneusz Lesiński Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
BIP  Agnieszka Linowska Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych 
BIP  Michał Listwoń Zastępca Burmistrza
BIP  Renata Marciniak Stanowisko ds. Wymiaru Podatku Rolnego
BIP  Renata Markowiak Stanowisko ds. Księgowości
BIP  Olga Pawlaczyk Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
BIP  Natalia Bukowska Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
BIP  Barbara Kończak Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
BIP  Marlena Stróżyk Stanowisko ds. Księgowości
BIP  Adam Sarbinowski Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarządzania Kryzysowego
BIP  Aurelia Sikorska Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i jej Komisji
BIP  Maciej Smektała Stanowisko ds. Informatyki
BIP  Krystyna Staszyk Stanowisko ds. Obsługi Klienta
BIP  Katarzyna Szablewska Sekretarz Gminy Krobia
BIP  Bartosz Szpurka Stanowisko ds. Obsługi Inwestycji
BIP  Adrian Toporowicz Stanowisko ds. zarządzania gospodarką komunalną
BIP  Damian Walczak Skarbnik Gminy Krobia
BIP  Agata Włodarczak Stanowisko ds. Kancelaryjno -  Technicznych i Kadrowych
BIP  Sylwia Sierszulska Stanowisko ds. partycypacji społecznej
BIP  Aldona Żołędziowska Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
BIP  Marta Kanafa Stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą techniczną
BIP  Kamila Ziemlinska Stanowisko ds. windykacji i rozliczeń
BIP  Oświadczenia majątkowe