Inwestycje 9 grudnia 2020

Przyszłość musi być zielona

Przyszłość musi być zielona

Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej”, w ramach którego na dachu świetlicy wiejskiej w Potarzycy zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 7kW zaś w budynku świetlicy w Sułkowicach panele o mocy 9 kW. Wykonawcą robót budowlanych, których wartość wyniosła 75 046,14 zł, była firma PHU Partner EU Marcin Kaczmarek z Głogowa. Należy podkreślić, że na realizację zadania Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie w kwocie 38 822,64 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”), które udzielone zostało poprzez Lokalną Grupę Działania „Gościnna Wielkopolska”. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach w Potarzycy i Sułkowicach spowodował, że obecnie instalacje OZE znajdują się już na 10 budynkach, których właścicielem lub użytkownikiem jest Gmina Krobia. Prowadzona przez krobski samorząd polityka energetyczna wyraźnie zmierza do inwestowania w tzw. zieloną energię, która daje nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Warto również dodać, iż od pewnego czasu na terenie gminy trwa wymiana oświetlenia ulicznego na świetlówki LED. Podobna sytuacja ma zresztą również miejsce w gminnych budynkach użyteczności publicznej, gdzie systematycznie zwiększa się liczba urządzeń i rozwiązań energooszczędnych.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz