Aktualności z NGO 08 lutego 2020

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Wybrani zostali Zleceniobiorcy poszczególnych rodzajów zadań, które objęte zostały w/w konkursem:

1)      Zadanie: Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie gminy Krobia – złożono 1 ofertę, kwota przyznanej dotacji (wsparcia): 8.000,00 zł,

2)      Zadanie: Dostarczanie żywności dla mieszkańców gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności – złożono 1 ofertę, kwota przyznanej dotacji wsparcia): 20.000,00 zł.

 

Rozstrzygnięty został także ogłoszony Zarządzeniem Nr 135/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzymali:

 

1)      Zadanie: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży – złożono 1 ofertę, kwota przyznanej dotacji (wsparcia): 15.000,00 zł,

2)      Zadanie: Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego – złożono 1 ofertę, kwota przyznanej dotacji (wsparcia): 10.000,00 zł,

3)      Zadanie: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych – złożono 1 ofertę, kwota przyznanej dotacji (wsparcia): 6.000,00 zł.

 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 24/2020 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz Zarządzeniu Nr 28/2020 Burmistrza Krobi z dnia 6 lutego 2020 roku.