Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 29 czerwca 2021

Radni byli jednogłośni

Radni byli jednogłośni

Już po raz trzeci Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w Krobi podczas dzisiejszej sesji Rady. Udzielenie absolutorium poprzedziło m.in. przedstawienie przez wiceburmistrza Krobi Raportu o stanie Gminy Krobia za 2020 rok, po którym odbyła się debata dotycząca krobskiego samorządu. W jej trakcie dyskutowano m.in. o konsekwencjach pandemii koronawirusa i wyzwaniach, które ona przynosi, o budowie stadionu sportowego w Krobi, a także o rewitalizacji Krobi, estetyce przestrzeni publicznej oraz systemie monitoringu miejskiego. Dopełnieniem dyskusji było udzielenie burmistrzowi Krobi wotum zaufania, za którym opowiedzieli się wszyscy obecni na sali radni. Dziękując za nie, a także za otrzymane absolutorium, włodarz gminy Krobia podkreślił, że tak naprawdę należą się one wszystkim, którzy przyczynili się do postępującego rozwoju gminy. Wyrazy wdzięczności burmistrz Krobi skierował nie tylko w stronę jego najbliższych współpracowników z Urzędu Miejskiego w Krobi, ale także do kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i członków rad sołeckich, jak również do wielu mieszkańców gminy, których społeczne zaangażowanie odzwierciedla ideę samorządu. Burmistrz zobowiązał się również do dalszej wytężonej pracy, która prowadzić ma do sukcesywnej poprawy warunków życia mieszkańców gminy Krobia.