Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Oświata 13 stycznia 2020

Zapraszamy do rekrutacji w ramach II semestr zajęć w Małym Koperniku

Zapraszamy do rekrutacji w ramach II semestr zajęć w Małym Koperniku

W dniach od 15 do 31 stycznia 2020 r. odbędzie się rekrutacja uczniów szkół podstawowych w Krobi, Pudliszkach, Starej Krobi i Nieparcie na II semestr zajęć dodatkowych, realizowanych przez animatorów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizacji projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe).

 

Więcej informacji:

Zarządzenie nr 5/2020

Zarządzenie nr 6/2020

Zarządzenie nr 7/2020

Zarządzenie nr 8/2020