Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 9 grudnia 2020

Renowacja Rowu Krobskiego jednym ze sposobów na lokalne podtopienia

Renowacja Rowu Krobskiego jednym ze sposobów na lokalne podtopienia

4 grudnia dokonano odbioru zadania polegającego na renowacji Rowu Krobskiego. W ramach przedsięwzięcia realizowanego na odcinku ok 211,5 m (od przepustu przy ulicy Juliusza Słowackiego w kierunku obwodnicy Krobi), przeprowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, usunięto drzewa i krzewy, które negatywnie wpływały na prawidłowe funkcjonowanie cieku wodnego, wykonano wykopy oraz wzmocniono skarpy. Prace wykonane zostały przez firmę P.H.U „Chod-Dróg” Przemysław Andrzejewski z Krobi, a ich wartość wyniosła 88 321,69 zł. Warto przypomnieć, że Rów Krobski jest jednym z głównych cieków melioracyjnych w gminie Krobia, odbierającym wodę opadową z przeważającej części miasta. Głównym celem realizacji zadania było zatem przede wszystkim zapewnienie lepszego odbioru wód opadowych z terenów zurbanizowanych. Inwestycja stanowi kolejny etap renowacji Rowu Krobskiego i należy przypomnieć w tym miejscu, że w 2018 roku wykonano podobny zakres prac lecz na odcinku od boiska sportowego w kierunku zachodnim (do przepustu na ulicy Słowackiego). Pamiętajmy, że chociaż inwestycja poprawia stan systemu hydrologicznego na terenie gminy, najlepszym sposobem na zapobieganie podtopieniom podczas ulewnych deszczy jest retencjonowanie wody bezpośrednio na naszych nieruchomościach, w szczególności poprzez pozostawianie powierzchni nieutwardzonych bądź też montaż zbiorników gromadzących wodę. Te ostatnie przyczyniają się m.in. do ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej, co ma ogromne znaczenie w okresach suszy a ponadto przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.