Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 17 grudnia 2020

Rewitalizacja dawnej gazowni dobiegła końca!

Rewitalizacja dawnej gazowni dobiegła końca!

16 grudnia 2020 r. nastąpił końcowy, techniczny odbiór inwestycji dotyczącej budowy Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS). Odbioru dokonali - w imieniu inwestora - Gminy Krobia – Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak oraz w imieniu partnera projektu - Powiatu Gostyńskiego – Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. W ramach inwestycji przebudowany i rozbudowany został zabytkowy budynek dawnej gazowni miejskiej w Krobi, mieszczący się przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Każdy detal budynku zaprojektowano i wykonano w taki sposób, by nadać obiektowi nowych funkcji, a jednocześnie zachować jego walory historyczne i architektoniczne.
W obiekcie nieczynnym od 1976 r., zastosowano nie tylko nowoczesne rozwiązania (monitoring, instalacja fotowoltaiczna, zamki na czytniki kart, oświetlenie ledowe, itp.), ale przede wszystkim zachowano jego pierwotny, historyczny charakter. W niektórych pomieszczeniach wyeksponowano oryginalne wykończenia cegłą, które doskonale łączą się ze starannie dobraną kolorystyką ścian (lub płytek ściennych) oraz grafitową stolarką okienną i drzwiową. Dopełnieniem całości jest obszerny taras znajdujący się na piętrze budynku. Jego nawierzchnię wykonano z płyt betonowych chodnikowych, których łączenia uzupełniono ozdobnym kruszywem. Ponadto na tarasie przygotowano miejsca wypełnione ziemią, gdzie docelowo zostaną posadzone rośliny. Tym samym stanowi on ciekawy i spokojny punkt widokowy. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z myślą o których wyposażono go m.in. w windę. Teren wokół obiektu zagospodarowano poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej oraz parkingów z płyt ażurowych, betonowych, wypełnionych kruszywem. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm (JG – BUD Jan Grzybowski z Daszewic oraz P.W.N Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania), z którym 25 kwietnia 2019 r. Gmina Krobia podpisała umowę. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił natomiast Andrzej Olejnik prowadzący firmę PALLADIO z Krobi. Zadanie, które zakończone zostało w terminie, zrealizowano w formule zaprojektuj-wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Warto przypomnieć, że w budynku znajdują się m.in. mieszkania chronione dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, łazienki, pomieszczenia Klubu Seniora, a także gabinety, sale i pracownie. W obiekcie funkcjonować będzie m. in. przeniesiony z Chwałkowa Środowiskowy Dom Samopomocy z około 40 uczestnikami. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Pomieszczenia dawnej gazowni, aktualnie nowe i puste, wkrótce ożyją. Będą wrażane działania związane z funkcjonowaniem obiektu. Zgodnie z założeniami projektu KCUS będzie miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze, z niepełnosprawnością, będą mogły przebywać w swoim środowisku lokalnym. Przedsięwzięcie wpłynie na wzrost potencjału społecznego za sprawą poprawy życia mieszkańców (zmniejszenie rozwarstwienia społecznego, wyrównanie szans, przeciwdziałanie marginalizacji). Na uwagę zasługuje fakt, że teren na którym została zrealizowana przedmiotowa inwestycja, dotychczas zaniedbany, dzisiaj jest miejscem łączącym pokolenia. Obok Krobskiego Centrum Usług Społecznych znajduje się pierwszy gminny żłobek oraz oddział przedszkolny. Ponadto budynki te łącznie tworzą kompleks proekologiczny. Instalacja budynku dawnej gazowni pozwala na wykorzystywanie energii słonecznej. Natomiast w sąsiednim budynku zastosowano system odzyskiwania wody opadowej i roztopowej poprzez montaż podziemnego zbiornika o pojemności 6500 l, umożliwiającego wykorzystanie wody do nawodnienia 1863 m2. Warto zaznaczyć, że wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Budowa KCUS kosztowała ponad 4,4 mln zł i została realizowana dzięki dofinansowaniu wynoszącym 1.625.821,00 zł, otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna. Partnerem Projektu jest Powiat Gostyński, który również partycypuje w kosztach przedsięwzięcia. Na koniec warto dodać, że budowa Krobskiego Centrum Usług Społecznych to kolejny krok zmierzający do zakończenia rewitalizacji Krobi.

Galeria_Facebook Gmina Krobia