Aktualności 08 lipca 2021

Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy Rynku w Krobi - firmę Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana, uprzejmie informujemy, że dopuszczone zostały przez niego wjazd i parkowanie na Rynku. Wjazd możliwy jest od strony ulic Kobylińskiej, Poznańskiej i Powstańców Wlkp. natomiast wyjazd tylko przez ulice Powstańców Wielkopolskich i Jutrosińską.
Uwaga !!! Tak jak przed rozpoczęciem inwestycji obowiązywał będzie ruch okrężny. Przypominamy jednocześnie, iż obszar Rynku nadal pozostaje placem budowy, w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość dla wszystkich uczestników ruchu. Objazdy wokół Krobi, zwłaszcza dla ruchu tranzytowego, pozostają bez zmian, czyli według obowiązującego oznakowania.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz