Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 13 stycznia 2020

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  z powodu opieki nad małymi dziećmi odbędzie się dnia 13.01.2020r. o godz. 17:00 w siedzibie biura projektu  przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi.

Serdecznie zapraszamy.Opublikował: Beata Kulczak kontakt: os@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-01-13 10:29:19