Komunikaty 04 września 2020

Stypendia za osiągnięcia pozaszkolne

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krobi Nr XVII/123/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów do dnia 15 września br. można składać wnioski o uzyskanie stypendium za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w sporcie, kulturze lub osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Krobia.
Wnioskodawcami mogą być : stowarzyszenia, organizacje i instytucje działające na rzecz sportu, kultury, nauki lub dyrektorzy szkół.
Szczegółowe zasady udzielania stypendiów określa regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Gminy www.krobia.pl oraz w Urzędzie Miejskim Rynek 1, 63-840 Krobia.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz