Aktualności z NGO 14 czerwca 2019

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powołanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019.

Termin zgłaszania kandydatur mija 21 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

Pliki do pobrania:Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-06-14 12:48:28