Środowisko 28 listopada 2022

Uwaga azbest!

Uwaga azbest!

Gmina Krobia rozpoczęła nabór wniosków o odbiór i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na jej terenie. Wniosek wraz z załącznikami pobrać można ze strony internetowej www.krobia.pl lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Krobi (Biuro Obsługi Klienta). Do złożenia wniosku uprawniona  jest każda osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem budynków mieszkalnych bądź gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Krobia. Całkowity koszt przedsięwzięcia pokryty będzie ze środków pochodzących z budżetu Gminy Krobia oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach zadania finansowaniem nie będą objęte koszty związane  z demontażem pokrycia dachowego, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także koszty związane z zabezpieczaniem dachu po demontażu  płyt azbestowych. 

Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Krobi lub pod numerami telefonów: (65) 57 12 804 oraz (65) 57 12 805.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Przedsięwzięcie pn.: „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000,00 zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz