Rolnictwo 06 sierpnia 2021

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

W związku z objęciem powiatu gostyńskiego obszarami III i II stopnia zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 3a Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie IRZ (Dz. U. z 2020 poz. 2001 ze zm.), w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura, w terminie 2 dni:
- zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
- ubój zwierzęcia gospodarskiego–z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c. ww. ustawy, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na obszarze, o którym mowa powyżej, zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2 pkt1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz