Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Środowisko 18 października 2021

W Krobi powstaje ogród deszczowy

W Krobi powstaje ogród deszczowy

Wczoraj rozpoczęto prace związane z utworzeniem ogrodu deszczowego przy budynku ZSOiZ w Krobi. Tego rodzaju ogrody są doskonałym elementem błękitno-zielonej infrastruktury, który umożliwia okresową retencję wody opadowej. Jest to szczególnie istotne podczas opadów nawalnych bowiem pozwala odciążyć kanalizację deszczową poprzez infiltracją wód do gruntu lub jej parowanie. Ogród deszczowy pozwala na nawadnianie gleby, umożliwia zwiększenie bioróżnorodności biologicznej, podnosi walory estetyczne terenu, ale również stanowi doskonałą podstawę do prowadzenia edukacji klimatycznej. Projekt deszczowego ogrodu realizowany i finansowany jest przez Gminę Krobia oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie. Wkrótce nastąpią nasadzenia roślin o czym z pewnością Państwa poinformujemy.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-10-18 22:28:18