Aktualności 07 marca 2023

Wymień „kopciucha” przy wsparciu Gminy Krobia

Wymień „kopciucha” przy wsparciu Gminy Krobia

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z ochroną powietrza przypominamy, że Gmina Krobia udziela dotacji celowych na wymianę „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła. Wartość dofinansowania z budżetu samorządu na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła wynosi 50% kosztów zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł. Do udzielenia dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia dotyczące wymiany ogrzewania węglowego na: elektryczne, gazowe, olejowe, gazowo-olejowe oraz na pompę ciepła. Dofinansowane mogą zostać również inwestycje związane z wymianą starych kotłów węglowych na nowe, zasilane automatycznie lub biomasą, spełniające wymogi Ekoprojektu.
Więcej informacji uzyskać można pod numerami tel.: 65 57 12 804 lub 65 57 12 645.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dla kotłów bezklasowych wskazano termin 1 stycznia 2024 r. na dostosowanie się do wymogów wskazanej wyżej uchwały.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz