Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Środowisko 25 października 2021

Z myślą o energooszczędności

Z myślą o energooszczędności

18 października rozpoczęły się prace związane z poprawą jakości oświetlenia drogowego na terenie gminy Krobia, które na zlecenie krobskiego samorządu realizowane są przez spółkę Enea Oświetlenie. W ramach zawartej umowy w całej gminie wymienione zostanie ok. 1160 starych opraw sodowych, które zastąpią oprawy LED. Przedsięwzięcie niewątpliwie poprawi jakość oświetlenia, a także bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Przełoży się również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, korzystnie wpływając tym samym na budżet gminny. Dzięki inwestycji obniżone zostaną bowiem m.in. koszty eksploatacji, wynikające z usuwania częstych awarii starych opraw. Co istotne, nowe oprawy będą objęte bardzo długą gwarancją, która wynosi aż 108 miesięcy. Do końca 2028 r. Gmina Krobia zapłaci za wykonanie przedmiotowej usługi niespełna 2 mln zł. Pragniemy w tym miejscu również poinformować, że w związku z trwającym procesem modernizacji oświetlenia nie będą obecnie realizowane zgłoszenia dotyczące jego awarii (pulsujących lub nieświecących pojedynczych lamp). Na koniec dodajmy, że 7 października br. zakończono inne z przedsięwzięć w zakresie oświetlenia ulicznego, poprawiające bezpieczeństwo, szczególnie w ruchu drogowym oraz obniżające koszty energii. Za kwotę 89 950,00 zł firma "JAMNET" Jakub Misztal z Krobi dokonała wymiany 67 opraw (na oprawy LED), zamontowanych przy obwodnicy Krobi.