Aktualności 10 luty 2023

Zagrożenia dla społeczności lokalnej wynikające z ochrony złóż kopalin w Polsce

Zagrożenia dla społeczności lokalnej wynikające z ochrony złóż kopalin w Polsce

10 lutego br. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi odbyła się konferencja poświęcona istotnemu zagadnieniu jakim są zagrożenia dla społeczności lokalnej wynikające z ochrony złóż kopalin w Polsce. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Krobia, Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” oraz Fundacja ,,Rozwój TAK - Odkrywki NIE" i Związek Gmin Wiejskich RP. W konferencji wzięli udział m. in. przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z Wielkopolski, na terenie których udokumentowano złoża węgla brunatnego.

Program konferencji obejmował wystąpienia przedstawicieli organizatorów, tj. Łukasza Kubiaka Burmistrza Krobi i Tomasza Waśniewskiego Prezesa Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, którzy wprowadzili zaproszonych gości w tematykę spotkania. Z kolei ocenę wybranych przepisów nowelizacji prawa geologicznego i górniczego w świetle zasad konstytucyjnych przedstawiła Maria Włoskowicz prawniczka Fundacji "Frank Bold". Następnie mecenas Sebastian Czwojda omówił zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z projektu ustawy prawo geologiczne i górnicze – zakaz zabudowy na terenie występowania węgla brunatnego oraz innych kopalin objętych własnością skarbu państwa.

W wyniku długiej dyskusji przedstawiciele samorządów lokalnych, uczestnicy konferencji przyjęli wspólne, jednoznaczne stanowisko wobec postanowień Marszałka Województwa Wielkopolskiego odmawiających uzgodnień projektów decyzji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i stanowczo protestują wobec przyjętej przez niego interpretacji przepisów.

Więcej w facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz