Rolnictwo 28 lipca 2021

Zanieczyściłeś drogę? Uprzątnij ją!

Zanieczyściłeś drogę? Uprzątnij ją!

Problem zanieczyszczania dróg publicznych, zarówno tych łączących poszczególne miejscowości czy ulice, jak i dróg śródpolnych, powraca co pewien czas niczym bumerang. Zanieczyszczenia powstają jednak nie tylko w wyniku wyjazdu na drogę maszyn rolniczych, ale często również sprzętu budowlanego. O ile część kierowców dba o to, by usunąć z drogi nawiezione błoto, ziemię, słomę czy obornik, o tyle nadal wielu z nich nie przywiązuje niestety do tego większej uwagi. Często zdarza się również, że prócz zanieczyszczenia nawierzchni jest ona też uszkadzana (szczególnie sprzętem rolniczym, np. pługiem). Wszystko to stwarza nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale często generuje również wydatki po stronie zarządców dróg, którzy naprawiają to, co inni zepsuli. Dlatego też pragniemy przypomnieć wszystkim kierowcom, że zgodnie z art. 91 kodeksu wykroczeń, kto zanieczyszcza drogę publiczną powodując niebezpieczeństwo lub przyczyniając się do utrudnień w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Uprzątnijmy zatem drogę każdorazowo wówczas, gdy ją zabrudzimy. Zróbmy to nie tylko w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruch, ale także z myślą o estetyce przestrzeni publicznej, w tym tej, w bezpośrednim sąsiedztwie naszej nieruchomości. W końcu jak nas widzą, tak nas piszą...

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz