Inwestycje 10 lipca 2018

Zapraszamy do spacerów!

Zapraszamy do spacerów!

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni miejskiej w obrębie Rowu Krobskiego. Przypomnijmy, że stan techniczny cieku, odbierającego wody opadowe z terenu miasta, był do tej pory niezadowalający. Ponieważ występowały na nim m.in. liczne osuwiska, dno było zamulone, a skarpy zniekształcone, Rów wymagał przeprowadzenia pilnych prac remontowych i konserwacyjnych. Wykonano je na odcinku o łącznej długości 371 m - od ulicy Poznańskiej do ulicy Słowackiego oraz oraz od boiska miejskiego do ulicy Kasztelańskiej. Prócz wzmocnienia skarp i profilowania cieku, przeprowadzono również remont trzech mostków, umożliwiając tym samym w ich obrębie ruch kołowy, a także wymieniono istniejące kładki oraz wybudowano nowe. Wzdłuż Rowu Krobskiego powstał też ciąg pieszo-rowerowy, który wykonany został z kostki brukowej i mieszanki kruszyw mineralnych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski z Krobi, a ich całkowity koszt wyniósł 261 970,26 zł. Dzięki inwestycji nie tylko zwiększyła się skuteczność odprowadzania wód opadowych z terenu miasta, ale również poprawiła estetyka przestrzeni publicznej, która jeszcze bardziej zachęca teraz do spacerów i przejażdżek rowerowych wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego..Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-07-11 11:29:20