Komunikaty 23 stycznia 2019

Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na IV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z III sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krobia w Stowarzyszeniu Samorządów  Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju”.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia  26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r.  w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów  oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

11. Wolne głosy i wnioski.

12.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-01-24 06:40:18